Kim jestem

Wojciech Domański, adwokat, absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ukończył Europejskie Studium Samorządowe organizowane przez Fundację Rozwoju KUL przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Uczestniczył w szkoleniach Summer School of Human Rights and European Law z zakresu prawa europejskiego i praw człowieka prowadzonych min. przez sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w zajęciach w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego KUL istniejacego w oparciu o współpracę z wykładowcami Chicago-Kent College of Law.
Od 2006 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2006 ­- 2007 pracował w Ministerstwie Transportu  jako specjalista ds. prawnych w Departamencie Lotnictwa Cywilnego, jako członek powołanego przez Ministra Transportu i Budownictwa międzyresortowego Zespołu ds. nowelizacji Prawa lotniczego i innych aktów normatywnych dotyczących lotnictwa cywilnego opracowywał min. uchwaloną przez Sejm w dniu 8 grudnia 2006 roku ustawę o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. 2006 nr 249, poz. 1829 z późn. zm).
Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawie.