Sprawy administracyjne

Poniżej sprawy administracyjne zakończone na korzyść naszych klientów z przykładami orzeczeń sądów administracyjnych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 908/13 – sprawa administracyjna dotycząca niezgodnego z prawem pobudowania budynku mieszkalno-usługowego na gruncie sąsiadującym z gruntem i budynkiem naszych klientów.